lördag 4 augusti 2012

Fetischism i varusamhället


Fredrik Harmjanz har ett stort intresse för fetischismer. Men vad han själv har för fetisch är en alldeles för intim fråga.

Det är fredagskväll i Pride Park och dagens tunga värme hänger kvar i luften. Bara några minuter senare kommer ett skyfall plötsligt störta ner över området och alla besökare kommer desperat att söka skydd i volontärstälten – oavsett om det är kyrkans, nykteristernas eller försvarets – bara det finns utrymme över.

Fredrik Harmjanz står i RFSU-tältet och representerar BDSM & Fetischism-gruppen. För honom började det redan som barn. Hans första erotiska upplevelse hade han när han var fem-sex år gammal och det var en fetisch.

– Men så är det inte för alla. Man kan upptäcka den senare men då tycker många att det är svårt att bejaka den, säger han.

Andra personer spelar en väldig viktig roll i fetischutövandet. Fredrik Harmjanz påpekar att Freud andra gamla teoretiker var negativt inställda till fetischismer för att de ansåg dem vara så asociala eftersom de är knutna till ting eller material. Men Fredrik Harmjanz menar att det inte alls stämmer.

– Att socialisera sin fetisch är något jag tycker är jättevackert och är något som jag strävar efter, säger Harmjanz.

Men att dela upplevelsen betyder inte innebära alla inblandade har ett band till samma typ av objekt.

– Det blir mer spännande om man inte delar fetisch, säger Harmjanz. Då får man vara lyhörd och lyssna, vilket är centralt i alla sexuella relationer. Tvärt om är man intresserad av att lära om varandra.

Fredrik Harmjans tycker det talas alldeles för lite om att känna erotisk koppling till olika plagg och ting. Han tror att det är mycket mer utbrett än vad det bejakas och tycker det är synd att det sker så lite forskning på området i Sverige.

– Vi lever i ett konsumtionssamhälle ­– ett varusamhälle som jag tror leder till att folk alstrar erotisk förbindelse till ting, säger Harmjanz.

Om Fredrik Harmjanz fick sätta ett forskningslag i arbete skulle han rikta in sig på människors relation till ting – med hjälp av intervjuer och enkäter skulle han vilja kartlägga plagg, material och föremål som spelar roll i människors sexliv.

Inga kommentarer: