onsdag 1 augusti 2012

Surrogatmödraskap – exploatering eller frigörelse?

Camilla Stenfelt, Ulrika Westerlund och Fredrik Eng

Tisdagens sista RFSU-arrangemang är en paneldebatt om surrogatmödraskap. I panelen sitter Fredrik Eng, ordförande i föreningen för surrogatmödraskap, Ulrika Westerlund, ordförande för RFSL, och Camilla Stenfelt, specialistläkare i gynekologi. Alla tre representerar grupper som ställer sig positiva till regeringens kommande utredning om eventuell legalisering av surrogatmödraskap i Sverige. Debatten kretsar kring hur trygghet och rättigheter för alla parter ska säkerställas, och då främst hur utnyttjande av värdmödrar ska undvikas. Hur säkerställer samhället att värdmodern inte är i beroendeställning till dem som tar emot barnet? Panelen verkar vara överens om att en kommersialisering av värdmödraskap inte är önskvärd.

Fredrik Eng säger: "Värdmödraskap bör inte privatiseras. Men om vi lägger värdmödraskapet inom landstingets regi vore det inte konstigt om man får en summa i ersättning, likadant som om man donerar spermier." Även Camilla Stenfelt tycker att landstingen kan få betala ersättning till värdmödrar, liksom äggdonatorer får idag. Hon framhåller dock att det är mycket svårt att kontrollera att inga olagliga ersättningar betalas värdmodern av dem som vill ha barnet.
"Redan idag får säkerligen äggdonatorer ersättning under bordet", säger hon. Från publiken kommer ett par frågor om ångerrätt. Ska värdmödrar ha två veckor på sig att bestämma sig att behålla barnet, efter att det är fött? Blir inte det problematiskt, särskilt om barnet inte har någon genetisk koppling till värdmodern? Ulrika Westerlunds svar blir att RFSL inte ser genetisk koppling som avgörande för föräldrakänslor. Fredrik Eng i sin tur menar att det i princip aldrig förekommer att värdmödrar ångrar sig. Moderatorn Kristina Ljungros, förbundsordförande för RFSU, avslutar med att be paneldeltagarna skåda in i kristallkulan. Vad kommer att vara på tapeten om några år? Camilla Stenfelt: "Man har gjort försök med livmodertransplantationer på kvinnor.

Man kan tänka sig att även män i framtiden skulle kunna få en sådan transplantation och därmed bli gravida. Det låter som science fiction, men det gjorde också IVF för några år sedan och det är verklighet idag." Ulrika Westerlund: "När tvångssteriliseringarna vid könskorrigeringar avskaffas kommer det att finnas män som vill bli gravida. Vi ska därför inte bara tala om ensamstående kvinnors rätt att få barn."

RFSU har ännu inte tagit ställning i frågan om surrogatmödraskap.

/Tove Solbeckar

Inga kommentarer: