tisdag 25 mars 2014

Blöta lekar med bindor upphördeTvå frågor till Karin Wåhlén Götzmann, länssamordnare, Trygg och säker sexualitet, Folkhälsocentrum på Jämtlands läns landsting, som var med på konferensen "Sex och samlevnad - en pusselbit i undervisningen" i Östersund 24 mars 2014. 

Vad är ditt intryck av dagen?

- Det var en bra dag som har sammanfattat mycket av skolans arbete och ansvar. Jag hoppas att många som var här har blivit inspirerade till att fortsätta arbetet på hemmaplan.

Vad tycker du är viktigt att utveckla i skolans sex- och samlevnadsarbete?

- Att man faktiskt vågar möta ämnet och bemöta eleverna och förstår ämnets spännvidd. Och att alla i skolan har ett ansvar. Inte bara rektor, pedagoger och elevhälsan, utan också annan personal i skolan som lokalvårdare och vaktmästare och andra kan vara en del av arbetet.


- Jag vill också ge ett exempel på att undervisningen – och fortbildning - har betydelse. En mellanstadielärare, som för en tid sen gick en annan kurs som heter Fråga chans och därefter vågade sätta igång med sex- och samlevnadsundervisning, berättade för mig att hade stämningen blivit annorlunda efter sex- och samlevnadsundervisningen. Det hade blivit lugnare, eleverna slutade slänga könsord efter varandra, och det slutades leka med bindorna, som att blöta upp dem i handfaten, som fanns tillgängliga på toaletten. 

Inga kommentarer: