måndag 24 mars 2014

Ängsligt med sexualundervisning på mellanstadiet

Nathalie Simonsson håller i mellanstadiespåret på konferensen, då lärare och elevhälsopersonal som arbetar på mellanstadiet samlas för sig och diskuterar hur de kan arbeta.

Nathalie Simonsson, som skrivit RFSU:s lärobok Världens viktigaste bok, berättar hur man kan prata om bindor i undervisningen.

Vad är ditt intryck av konferenserna hittills, Nathalie?

- Det är helt klart att många har tagit till sig och blivit inspirerade att arbeta med normer. En lärare sa om föreläsningarna ”tänk, om vi har fått så här många aha-upplevelser idag, så kan vi ju knappast ha förmedlat detta förut”.

- Något som annars kommit fram är att lärarna och skolsköterskorna säger att det som är lite speciellt med sex och samlevnad på mellanstadiet, är att det finns en ängslighet, både från en del kolleger och en del föräldrar. I ljuset av detta anser de att det är ett bra stöd och även en lättnad att få veta hur tydliga läroplanerna är om att sex- och samlevnadsfrågorna ska integreras i verksamheten och även är en del av värdegrunden.


Inga kommentarer: