måndag 31 mars 2014

Det svåra är relationer - inte biologin

Ulf Nilsson och Peter Åberg

Peter Åberg, lärare i SO/Sv och Ulf Nilsson, NO, matte och idrott kommer från Glanshammars skola i Glanshammar, som ligger ett par mil utanför Örebro, F-9-skola.

- Det här är mitt första läsår som lärare, säger Peter, så jag har inte jobbat med detta tidigare, förstås. Det känns bra och kul, att få börja göra det. Fast när jag läser i Skolverkets stödmaterial inser jag ju, utan att jag har tänkt på det, att man redan nu arbetar med en del sex och samlevnad.
  
Hur tänker ni gå vidare efter den dagen?

- Vi tänker ta upp det i arbetslaget, hur vi kan jobba med det kommande sex- och samlevnadstemat. Vi ska snacka ihop oss, så att vi har något bra att presentera, och som vi sen kan diskutera.  

- Vad vi funderar på är hur vi ska arbeta tillsammans i de olika ämnena. Att få till stånd ett temaarbete som ger mer, det är ju inte att vi ska jobba med ett tema som är det viktiga.  


- Det biologiska är ju inte så svårt, säger Ulf, det är ju också lätt att kolla upp om det är nåt man är osäker på. Det är svårare hur man ska arbeta med relationer och hur man beter sig mot varandra och könsmönster – hur man kan göra det så att det tillför något och inte bekräftar exempelvis könsmönstren.

Inga kommentarer: