måndag 24 mars 2014

Träningssärskola: Ha flick/pojkvän - vad betyder det?

Peter Rosengren, Erik Holmner, Annika Mårtenson och Helene Trense arbetar på Mimergården. Det är en träningssärskola för årkurs 2-9 med tolv lärare på tre klasser med runt 15 elever. Deras elever är på så kallad tidig nivå, det vill säga elever som är från ett års ålder kognitivt. De jobbar med sex och samlevnad med de elever som är på 6-8-årsnivå. Och det är en särskild svårighet, när eleverna är 14-15 år men kognitivt sex eller åtta år.
Annika Mårtensson, Peter Rosengren, Helene Trense och Erik Holmner, Minergårdens träningssärskola


Här är några kommentarer från arbetsgruppen:

- På ett sätt är våra elevers sexualitet inte påverkade av normsystem och stereotyper i samma utsträckning som motsvarande elever i grundskolan, eftersom de inte är så medvetna om det omgivande samhällets normer och föreställningar. Så de frågor det kan röra sig om är när ”vår” sexualitet passar in, vad sexualitet är – vilket kan vara att vara nära för dem - hur man förhåller sig till varandra och relationer. Man har exempelvis hört om pojkvän och flickvän och att det är det man ska ha, men kanske inte förstår vad det är eller kan vara. Det blir också att prata mycket om känslor, som att vara glad och ledsen, och också då kan man komma in på sådant som pojk- och flickvänner.

- En svårighet är att förstå hur – och om – de reflekterar kring sexualitet. För något som är utmärkande är att sex- och samlevnadsfrågor aldrig blir något avgränsat med våra elever, utan vi lever med det dagligdags, bland annat för att eleverna är direkta och ”bara gör och är”, till exempel när det gäller onani. 

- En annan sak kan handla om att få barn – de ser sina föräldrar och tänker att när de blir stora ska de bli mamma eller pappa, och så har de kanske inte ens de fysiska förutsättningarna att bli det.


- Det handlar mycket om att stödja dem att klara sig i framtiden. De ska ha samma rättigheter till kunskap som andra, de ska kunna se sig själva i en framtid och i en relation om de vill.

Inga kommentarer: