torsdag 13 mars 2014

Hur ska vi utveckla undervisningen?

Under ledning av bland annat SO-läraren Teresa Fernandez Long är diskussionerna och samtalen intensiva om vad man vill utveckla i undervisningen och vilka samarbetsmöjligheter som finns på skolan. Och det är en spännvidd av saker som deltagarna säger att de tar med sig från konferensen men framträdande är att tänka mer på hur normer påverkar och normkritik, begreppet KASAM (känsla av sammanhang), förhållningssätt, jämställdhetsfrågor och värdegrund kopplat till sex och samlevnad och hur man kan vara inkluderande, till exempel i hur man ställer frågor eller gör värderingsövningar.

Inga kommentarer: