söndag 14 oktober 2012

Om Campaign Against Homophobia och att arbeta mot homofobi

Organisationen Campaign Against Homophobia har varit verksam i Polen under 11 år. Efter starten i Warzawa spred den sig snabbt till städer över hela landet. Agata Loewe, som arbetat inom verksamheten under det senaste året, berättade mer för oss om organisationen häromkvällen. Här kan du läsa ett tidigare blogginlägg om mötet med Agata.


Hon beskriver dess historia som ett myller av dynamisk och kreativ aktivitet, där man tidigare gjorde allt från att anordna festivaler, konstutställningar och prideparader till att arbeta med politisk påverkan. Enligt henne blev det dock uppenbart att det blev svårare att hålla ihop organisationen på grund av dess breda omfång. För några år sedan togs därför beslutet att lokalföreningarna skulle bli självständiga. Ett exempel på en sådan lokal organisation är Krakowbaserade Q Alternative som varje år anordnar Queer May.

Campaign Against Homophobia gick därmed åt motsatt håll jämfört med många andra organisationer som strävar efter att bli fler medlemmar och fler lokala organisationer. Istället för att växa är man nu en mindre expertorganisation som fram för allt arbetar med politisk påverkan och juridiskt stöd. Samtidigt, hävdar Agata, har antalet hbtq-projekt och lokala organisationer växt explosionsartat i samband med att alla nu äger sina projekt och sina arbetsformer. Trots de många lokala föreningarna beskriver Agata hur det fortfarande finns mindre representation och stöd för folk på landsbygden, och hur svårt det är att nå ut till alla. Generellt sett har ideella organisationer som arbetar med sexualpolitiska frågor svårt med finansiering. Enligt Agata är folkrörelser relativt svaga i Polen, att välja karriär inom det fältet ses oftast av samhället som den sista utvägen till anställning.

Som HBTQ-aktivist i Polen stöter man ofta på motstånd i det offentliga rummet, ibland med nästintill våldsamma konsekvenser. Agata beskriver hur hon och andra aktivister på nationaldagen i år hamnade i upplopp och bråk med polska nationalister och hur händelsen hamnade på nationell TV. I efterhand har Agata tänkt att det inte är värt att ge sig in i diskussioner med de mest konservativa och summerar det som att: ”You don't want to be like them”. På grund av det här drar hon sig för att renodlat arbeta politiskt med sitt eget projekt och försöker påverka på andra sätt, främst genom utbildning och att bygga ett starkt nationellt och internationellt nätverk mot homofobi med relevanta aktörer och samarbetspartners.

Agata Loewe (andra från vänster) och några av oss från Internationella Gruppen.

Inga kommentarer: