måndag 15 oktober 2012

Womens Space Foundation arbetar för kvinnors utrymme i samhället

Vi träffade Natalia Sarata över en kaffe på ett café i Krakow i lördags och diskuterade den Krakowbaserade organisationen Womens Space Foundation's feministiska arbete. Natalia är sociolog och var med och grundade organisationen för ungefär fem år sedan. Hon berättade att hon och en kompis startade organisationen och att idén kom ur en frustration över de perspektiv de tyckte fattades i de feministiska organistionerna i Polen.

Hur grundades Women Space Foundation?
- Idén startades ur en frustration som vi kände efter att ha arbetat i olika kvinnoorganisationer där vi inte tyckte att vi nådde ut med våra idéer överallt, som på landsbygden. Vårt första program gick ut på att stödja, samarbeta, och nätverka med kvinnor som inte identifierar sig själva som feminister. Vi arbetar aktivt på landsbygden och i lokala samhällen, och de behöver verkligen stöd. Vi försöker att skapa ett nätverk för dessa aktiva kvinnor.

Natalia menar att feminism ofta ses som något akademiskt som hör hemma i städerna. I feministiska kretsar är det å andra sida en vanligt förekommande syn att de husmödrargrupper som existerar på landsbygden är något skrattretande och löjligt. Natalia menar att husmödrargrupperna, som träffas tillsammans för att till exempel göra handarbete och laga mat, bör ses som något positivt då de kan vara en källa till stöd och en plats för att utbyta idéer och tankar. Womens Space Foundation har genom skapande av nätverk och workshops möjliggjort ett utbyte mellan dessa två grupper. 

Namnet Womens Space Foundation (ungefär: Stiftelsen för kvinnors plats eller utrymme) är valt just för att organisationens syfte är att skapa utrymme för kvinnor som normalt inte får sin röst hörd. Organisationen ger ut en bok om året, en av böckerna handlar om starka kvinnor i Krakows historia som glömts bort. I boken ingår en karta med en guidad tur för att visa viktiga platser och personer i Krakows kvinnohistoria. Det är ett sätt att visa på ett en aktiv kvinnohistoria existerar på flera olika vis, även i offentligheten, och på så vis visa att den feministiska kampen är lokal och gemensam.

Vad är ert senaste projekt?
- Vårt senaste projekt handlar om icke-heterosexuella kvinnor på landsbygden. Vi har kommit i kontakt med 30 kvinnor som säger att de inte bara är icke-heterosexuella utan faktiskt kära i andra kvinnor just nu. Utifrån intervjuer med dessa har vi gett ut en bok och även gjort en undersökning som består av 200 av dessa kvinnor där de fått svara på frågor om trygghet och om vad och vem som skulle kunna göra deras livssituation bättre. När vi funderat kring dessa frågor har vi stött på uttalanden om att lösningen för dessa kvinnor är att flytta till en storstad, men vi menar att de har rätt att känna sig trygga i sin hemby och ska kunna stanna där om de vill det.

Natalia uttrycker vidare en frustration kring finansieringen av verksamheten då de inte får några bidrag från staten. Hon berättar också att de nu befinner sig i en krissituation där de kanske kommer bli tvungna att stänga sitt kontor om en månad om de inte får någon finansiell hjälp. De kommer dock inte att ge upp och har som målsättning att fortsätta publicera böcker om kvinnohistoria och driva sina projekt vidare.

Inga kommentarer: