lördag 13 oktober 2012

Vår kampanj "Låna ut din röst" eller "Lend Your Voice"

Låna ut din röst är en kampanj som Internationella gruppen startade under Stockholm Pride i somras. Genom att låta människor skriva ett budskap i en pratbubbla vill Internationella gruppen belysa frågor som rör sexuella rättigheter världen över. Vi ber helt enkelt personer vi möter uppmärksamma en fråga, person eller organisation som kanske annars inte hörs eller har samma möjlighet att höras. Här finns en artikel om kampanjen som gjordes på just den här bloggen i somras.

Vi tog med oss kampanjen hit till Krakow och har låtit personer vi mött skriva budskap i pratbubblor för att belysa och lyfta fram frågor som de tycker är viktiga.


Det finns även möjlighet att delta hemifrån genom att lägga upp en bild på kampanjens facebooksida Låna ut din röst eller lägga upp en bild på Twitter eller Instagram och tagga med #lånautdinröst.

Inga kommentarer: