fredag 12 oktober 2012

Språkworkshop på universitetet

Att RFSU är en organisation som arbetar på många fronter är något som vi har försökt förmedla här i Krakow. Ett område som fyra av oss ägnade lite extra uppmärksamhet åt på torsdagen är hur RFSU arbetar för att utveckla och påverka språket, och hur det i grunden är ett politiskt arbete.

Under ett par timmar på eftermiddagen pratade vi med ett gäng svenskstuderande polska ungdomar och fick då möjlighet att kombinera deras språkteoretiska färdigheter med våra underbältet-kunskaper. Vi inledde med en associationsövning kring ordet sex, där den berömda ”Snippa heter det”-ballongen kastades runt i en glad och lite generad ring. Den som tog emot ballongen fick säga sitt namn och valfritt ord kopplat till sex.

Därefter delade vi in oss i tre grupper och körde en övning som syftade till att synliggöra mönster och teman bland de svenska könsorden. Utgångspunkten var språkforskaren Karin Milles omfattande listor över könsord från boken Kung Karl och kärleksgrottan. Vi pratade om hur könsordens omfattning, sammansättning och metaforik speglar och beskriver könsroller och sexuellt handlingsutrymme, samtidigt som användningen av dessa ord befäster och påverkar vår omvärld och våra beteenden.
Avslutningsvis presenterade vi och diskuterade RFSUs framgångsrika arbete med lanseringen av ordet snippa och slidkrans samt hur ordet hen bland annat har fått genomslag i RFSU Stockholms styrdokument. Det omtalade numret av Nöjesguiden och barnboken Kivi och monsterhund gick runt bland studenterna. På frågan om någon i gruppen kände till ordet hen svarade en av studenterna, som besökt Sverige ganska nyligen, att det är ett ord som används på svenska förskolor.


När lektionen var över delades Nöjesguidhen och RFSU-material i form av praktikor och Ottar ut till alla närvarande. Institutionsbibliotekets samlingar utökades med några exemplar av Kukkunskap och Fittfakta samt Världens viktigaste bok!

Inga kommentarer: