torsdag 18 oktober 2012

Fortsatt intervju om Anna Grodzkas arbete

Vi träffade alltså Olga Brzezinska i förra vecka, som sedan parlamentsvalet för ett år sedan är kanslichef på kontoret i Krakow, staden Anna är vald att representera. Vi talar om innehållet i politiken, om vad det är för frågor hon driver. ”- Annas agenda is Human Rights, equality and diversity issues”. Under året har en stor fråga varit the Gender Identity Bill”, som inte ens kommit upp på parlamentets agenda utan refererad tillbaka för att den eventuellt kunde gå i strid med konstitutionen, ett sätt att inte ta frågan, samtidigt som det är positivt att den inte rent faktiskt är nedröstad och därmed förlorad. Det krävde oerhört mycket arbete och nätverkande att få till den. ”Regeringen säger sig vara liberal och är det kanske när det kommer till ekonomi, men inte rörande sociala frågor”.

En annan stor fråga är the Civil Partnership Bill, det är dock inte bara en transfråga och inte bara the Palikot Movement som driver det arbetet utan ett stort antal NGO:s som skrev och drev den framåt. Vi lade fram den i parlamentet före sommaren, parlamentet röstade mot att sätta den på agendan. De tänker att folk ska glömma det, att det är en icke-fråga. Men det är inte sant, det är en jättefråga som koalitionen inte vill ta i! De har dock lagt fram ett liknande förslag senare, där de tagit bort de mest kontroversiella delarna. För att de vet att det inte går att stoppa, civila partnerskap kommer att komma och då vill de inte ge oss äran av att ha drivit igenom det.

Vi frågar Olga om hur det är att arbeta för en politiker som är sådan superkändis. ”- I am amazed to see that everywhere we are abroad, she is met with so much gratitude and respect that we don’t see i Poland. People here are offended about her being different, others are grateful for her. This is already changing the view of Poland not only being white, catholic and conservative. But of course, it is easy for me to see, I’m part of an academic including city life. But people do stop us in the streets, wanting to take pictures, thanking her”. Vi ler när Olga berättar, glada över den stolthet som finns på kontoret över att vara en del av den här förändringen. Så tar hon ett andetag och fortsätter berätta om ett seminarium de höll där två rökgranater kastades in genom rutorna på kontoret så att alla fick evakuera, hon konstaterar kort ”what if they would have been real?”. Efter det kommer alltid två poliser om det finns en oro. När vi senare möter upp våra vänner visar det sig att de var med under just den där kvällen, det sexualpolitiska Krakow är inte stort.

Mer läsning om besöket:
Inspirerande och drabbande besök på Anna Grodzkas Krakowkontor
Yrkesmässig ”love at first sight”

Inga kommentarer: