måndag 8 augusti 2011

BDSM & feminism

Emma Wieslanders seminarium om BDSM och feminism - ett samarbete mellan RFSU och RFSL - var fantastiskt välbesökt med tanke på att det ägde rum en sen fredageftermiddag.

Emma Wieslander inledde med att introducera begreppen BDSM och feminism på under tio minuter. Imponerande! Hen förklarade att seminariet var viktigt eftersom vi lever i en könsmaktsordning där människor överordnas och underordnas på grund av kön. Vi lever också i en verklighet där våld i nära relationer är allför vanligt och där majoriteten av alla våldtäkter sker hemma hos någon.

Eftersom ämnet är ett sådant där en kan ha olika åsikter och tycka olika, fick vi deltagare utrymme att diskutera olika frågeställningar med varandra. Bland annat: Riskerar vi att förstärka könsroller genom att leka med dem? Och om BDSM skulle påverka jämställdheten negativt, är det i så fall skillnad mellan samkönade BDSM-relationer och olikkönade?

Emma Wieslander avslutade med att tala om olika "glasögon" och att BDSM-utövare ofta har särskilda "glasögon" genom vilka en kan se roller och relationer tydligare även i sitt liv utanför BDSM-utövandet eller -kulturen.

Inga kommentarer: