onsdag 3 augusti 2011

BDSM och juridik

RFSU och RFSL anordnade ett gemensamt seminarium om mötet mellan sexualitet och juridik när det gäller BDSM. Bakgrunden är uppmärksammade rättsfall, däribland ett aktuellt fall där en jurist vill driva frågan om vad en människa kan samtycka till. Uttalanden som "det där kan ingen kvinna njuta av" föranledde en diskussion om vad som händer när en sexuell praktik ska behandlas i en rättsprocess.

"Vi som BDSM-utövare påminns om att det vi vill göra kan leda till problem, till och med allmänt åtal, och det är inte ens vi själva som måste anmäla" sa RFSL:s representant Kaj Heino. "Det vi gör - om det åskådas och beskrivs av fel person så kan det vara brottsligt."

Juriststudenten, tillika RFSU:aren, Reb Kerstinsdotter talade om skillnaden mellan olika grader av misshandel. Hen lyfte begreppet "social adekvans" som kan göra att gärningar som i vanliga fall skulle rubriceras som brott är godkända eftersom de har en roll som accepteras av samhället. Ett exempel är våldssporter, där de deltagande vet att det ingår att misshandlas. I rättsliga fall som rör sexuella handlingar kan det vara oklart vad som är "socialt adekvat" och då står ofta ord mot ord.

Framåt slutet fick deltagarna i samtalet göra en framtidsspaning. Lagen som finns idag är till för att skydda mot övergrepp och bör därför finnas kvar, men jurister behöver kompetens för att skilja övergrepp från sådant som inte är övergrepp, konstaterade Reb Kerstinsdotter. Hen efterlyste en juridisk diskussion om social adekvans eftersom vad som är socialt adekvant ändras över tid. Kaj Heino önskade kompetenshöjande fortbildning av polis, sjukvård och rättsväsende som kommer i kontakt med BDSM-utövare. Hen påpekade att även personer inom BDSM-communityt behöver fortbildas och vara medvetna om de juridiska förutsättningarna.

Inga kommentarer: