onsdag 3 augusti 2011

Hur påverkar vi Vatikanen?

Vatikanen påverkar oss. Hur kan vi då påverka Vatikanen?

RFSU har bjudit in till ett samtal kring hur stort inflytande Sverige egentligen har på Vatikanen. Panelen som Kristina Ljungros, förbundsordförande för RFSU, modererar består av Ulla Gudmundsson, Sveriges ambassadör i Vatikanen och Malta, Advokat Dan Hanqvist, en av initiativtagarna till Katolsk vision och Karin Nilsson från RFSU.

Karin Nilsson arbetar på RFSU för att främja sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Det satsas alldeles för lite pengar på SRHR internationellt där Vatikanen har en central roll som både stat och företrädare av en världsreligion. Dan Hanqvist driver genom Katolsk vision en liberal falang för katoliker. Han har varit involverad bl.a. i svenska utredningen kring könsneutralt äktenskap och är en kritiker till många frågor Vatikanen driver. Ulla Gudmundson menar att det går att påverka Vatikanen inom SRHR men endast marginellt.

Panelen konstaterar inledningsvis att abort och sexuell läggning är de svåraste frågorna för Vatikanen. Ungdomars rätt till sexualundervisning är även ett kontroversiellt ämne enligt Karin Nilsson.

Vatikanen påverkar internationell politik genom den heliga stolen i FN där de hårdnackat och effektivt driver igenom sin förlegade doktrin kring sexuella rättigheter, menar Karin Nilsson. Ett exempel är när heliga stolen nyligen på Generalförsamlingen protesterade aktivt kring hur FN förebygger hivspridning. De lyfte endast avhållsamhet som metod att förebygga spridning av hiv. Hälften av delegaterna lämnade Generalförsamlingen i protest.

Ulla Gudmundsson kontrar med att det är lätt att förenkla katolska kyrkan och att vi måste erkänna den etiska konflikt kring abort där ena sidan finns kvinnan och andra sidan det ofödda barnet. Det är viktigt att förstå det etiska resonemanget för att kunna påverka Vatikanen men samtidigt erkänna Sveriges ställningstagande för abort. Genom ständig dialog nås förändring i Vatikanens synsätt.

Katolsk vision har inte ambition att påverka Vatikanen men att föra dialogen framåt och vara en kritisk katolsk röst, menar Dan Hanqvist. Karin Nilsson önskar att fler kritiska katolska röster finns så att inte Vatikanens röst blir alla katolikers röst.

Ulla Gudmundsson menar att svenska röster måste bli mer pålästa och vassare i sin argumentation. Det är viktigt att ta fasta på den långsamma men viktiga utveckling som trots allt sker inom Vatikanen och avslutar med citatet. "Först är en handling förbjuden, med lång påverkan eventuellt ett undantag. Undantaget blir sen en regel som accepteras och då blir obligatorisk. Men för Vatikanen tar det lång tid."
Inga kommentarer: