tisdag 2 augusti 2011

Säkrare sex i alla sexualiteter - med BDSM- och fetischfokus

RFSU och RFSL anordnade idag ett gemensamt seminarium om säkrare sex inom rep-bondage, playpiercing, psykologisk dominans med mera. Panelen bestod av personer med såväl egen erfarenhet som expertkunskap inom sina respektive områden.

De inledde med att konstatera att budskapet om säkrare sex under 80- och 90-talen kokades ner till enkla punkter (mer specifikt: använd kondom vid penetrering och ta inte sperma i munnen) vilket har hindrat ett pragmatiskt samtal kring riskprevention i olika sexuella situationer.

Vi fick grundläggande tips för hur en förebygger risker inom olika praktiker, men det fanns inte tid för att gå in på detaljer. Det som alla i panelen betonade var att söka mycket kunskap om det en är intresserad av att göra. "Educate yourself!" Om man till exempel vill ägna sig åt playpiercing kan det vara en bra idé att söka kunskap om hygien hos en professionell piercare.

Seminariet berörde inte bara fysiska risker utan även det psykiska planet. Det är väldigt olika vad som berör olika människor illa så en nyckel i alla situationer är kommunikation. En annan viktig sak enligt panelen är att alltid lita på sin egen magkänsla och säga ifrån om en tvekar.

Vill du läsa mer om vad som menas med BDSM kan du besöka RFSU:s hemsida här! I RFSU Stockholm finns en BDSM-grupp.

Inga kommentarer: