tisdag 2 augusti 2011

Vad är egentligen barnens bästa?RFSU arrangerade ett panelsamtal om vad "barnens bästa" egentligen innebär. Vår förbundsordförande Kristina Ljungros ledde samtalet som kom att handla om lagar, normer och kärlek.

Panelen började med att slå fast att det metaforiska begeppet regnbågsfamilj kan betyda alla familjer - regnbågen innehåller alla färger - men även kan tolkas som HBTQ-personers familjer eftersom regnbågen är en symbol för HBTQ-communityt.

Även ordet stjärnfamilj kan ha olika betydelser. En tolkning är att barnet finns i mitten och att familjen är de människor som barnet själv väljer att rita runt omkring, som strålar från en stjärna.

Ett par av paneldeltagarna berättade om sin egen familjebakgrund. Anders Wallner (partisekreterare MP) lyfte problemet med att endast par får genomgå fertilitetsundersökningar, så de som inte är ett par får sitta och ljuga för sin läkare för att få tillgång till behandlingar. Ett annat dilemma för stjärnfamiljer är att ett barn bara kan ha två juridiska vårdnadshavare.

Emma Wieslander (RFSU:s förbundsstyrelse) talade om att ojämställdhet och kärnfamiljsnorm grundläggs redan i förskolan. Som tur är händer det positiva saker på den fronten. Lotta Olsson från Solbackens öppna förskola berättade om deras verksamhet för regnbågsfamiljer. Kristina Henkel (jamstallt.se) upplyste om att barn i förskolan i den nya läroplanen skyddas från diskriminering på grund av anhörigas sexuella läggning.

Kristina Ljungros ställde frågan vad som är barnens bästa. Ett svar hen fick var "kärlek". Emma Wieslander citerade RFSU:s grundare Elise Ottesen-Jensen som på sin tid drömde om "den dag då alla barn som föds är välkomna". Emma betonade att barn i regnbågsfamiljer är mycket önskade och välkomna av sina föräldrar, men att de behöver vara önskade även av samhället.

"Vuxna som ser barnet som det är och inte utifrån normer" tyckte Lotta Olsson är det bästa för barnen. Anders Wallner menade i sin tur att "barnens bästa" är ett uttryck som politiker tar till när de inte kan argumentera för sin sak på annat sätt. Anders skulle vilja bannlysa all politisk argumentation om vilka som är olämpliga som föräldrar. Till exempel ensamstående och transpersoner möter politiskt motstånd när de blir föräldrar. Det skulle vara mycket bättre att fokusera på att de barn som kommer till världen blir välkomnade och omhändertagna på bästa sätt, oavsett föräldrarnas samlevnadsform och könsidentitet.

Samtalet avslutades med att var och en fick ge en vision av det familjepolitiska läget 2016. Bland önskemålen hördes en utredning om hur vi kan möjliggöra surrogatmödraskap på ett sätt som tillgodoser behoven för alla inblandade.

Panelsamtalet kommer så småningom att kunna ses på UR.

Inga kommentarer: