fredag 5 augusti 2011

Sex och kärlek i hjärnanGustav Nilsonne från RFSU Stockholm höll en föreläsning om sex och kärlek i hjärnan i Kungsans debattält.

Han inledde med att säga att hjärnan är vårt viktigaste könsorgan, men också att sex har funnits mycket längre än hjärnan. "Sex är äldre än våra hjärtslag och andetag." För att ta delat ansvar för avkomman och/eller fästa sig vid en viss partner krävs en mer utvecklad hjärna, som kan känna igen och minnas vem som är ens partner och uppleva motivation att ta hand om avkomman.

Gustav Nilsonne berättade om forskning kring sex och kärlek i hjärnan, men också om hur svårt det är att forska på det. Bland annat kan det vara svårt att få en person som ligger i en stor magnetkamera (som registrerar hjärnaktivitet) att känna kärlek.

Nilsonne berättade att en identifierar sig mer med en person en är kär i, och att en därmed kan uppleva den andras känslotillstånd i sin egen hjärna starkare.

Vi fick också veta att aktiviteten i prefrontal cortex, som står för långsiktig planering, minskar när en är kär och att detta skulle kunna leda till att en blir mindre rationell och konsekvenstänkande när en är kär.

Nilsonne avslutade med att ge sitt perspektiv på forskning om "den homosexuella hjärnan" och att önska ett närmande mellan forskare och sexualpolitiska aktivister.

Inga kommentarer: