onsdag 3 augusti 2011

Trender för ungdomars sexvanor

Efter lunch var det dags för ett intressant seminarium om ungdomars sexvanor. Gustav Nilsonne, ordförande för RFSU Stockholm, modererade samtalet med en panel bestående av Anna-ChuChu Schindele från Smittskyddsinstitutet, Veronika Halvarsson, doktorand i sociologi och medhjälpare till UngKAB09, och Gisela Helmius, docent, barnmorska och mångårig sexualaktivist.

Frågor som diskuterades var vilka kunskaper, attityder och beteenden ungdomar har i dag. Även vilka metoder vi har för att följa förändringar över tid och undersöka effekter av preventiva insatser.

Under våren släpptes UngKAB09 av Göteborgs universitet på uppdrag av Smittskyddsinstitutet vilken är Sveriges största studie om sexualitet och hälsa bland unga. Samtalet utgick därför ifrån de senaste trender vi kan se hos ungdomar. Gisela Helmius bidrog med ett historiskt perspektiv som författare till rapporten Sex i Sverige från 1998.

Det framkommer i UngKAB att ungdomar tycker det är viktigt att skydda sig men när det väl gäller så används inte kondomen. 44 procent av ungdomarna har regelbunden KK-relation vilket i kombination att kondom glöms bort är en utmaning för det preventiva arbetet. Många metoder för att öka kondomanvändande har testats. En metod som används mer idag är motiverande samtal som Veronika Halvarsson utvärderar på uppdrag av Västragötalandsregionen. Om vi kommer ungdomarna nära med motiverande samtal om varför kondom måste användas ökar även användandet, menar hon.

Vi måste även vidga sexbegreppet. Det finns många olika sätt att ha sex. Då blir det lätt problem med en undersökning som UngKab att svaren blir felvisande, menar Anna-ChuChu Schindele. Vi brukar tala om att ungdomar smeker och gnider i större utsträckning. Sex är mer än penetration och smeksex är säkrare sex. Det framgår inte alltid tydligt i undersökningar som UngKAB.

Vi måste därför alltid utvärdera våra metoder vi använder oavsett om det är forum teater, motiverande samtal eller klassisk sexualundervisning. Gustav Nilsonne lyfter debatten från RFSUs kongress i maj om att externt utvärdera RFSUs egen skolinformationsverksamhet. Paneldeltagarna nickar instämmande och tycker att det är ambitiöst av RFSU att ta ansvar för sitt kvalitetsarbete.

Inga kommentarer: