lördag 13 juni 2015

Åsa Cronberg: Min praktiska erfarenhet som advokat är bra för RFSU.

Åsa Cronberg är advokat och är ny kandidat till förbundsstyrelsen.

Varför vill du vara med i RFSU:s styrelse? 

–  Idag finns det en ojämlik tillgång till SRHR, till exempel när det gäller våld mot kvinnor och t ex kvinnor i vissa förorter är det vanligt att de har mindre frihet kring sin egen kropp och är mer utsatta. 

– RFSU skulle kunna samarbeta mer med kvinnoorganisationer och gräsrotsorganisationer nära de som berörs.
– när det gäller hiv-frågan är stigma och självstima det stora problemet i Sverige. 


#rfsu15

Inga kommentarer: