söndag 14 juni 2015

Missförstånd i debatten om samtycke - självklart ska allt sex vara samtyckt

Under kongressen har vi diskuterat huruvida sexualbrottslagstiftningen ska inkludera ett krav på samtycke. En motion kom från medlemmar från RFSU Uppsala och Stockholm om detta.
I motionen står det bland annat såhär:

Två förslag på tekniska lösningar har lagts fram. I sitt remissvar till sexualbrottsutredningen 2010 stödde RFSU det senare av de båda förslagen, men var skeptisk till det första. Trots remissvaret har RFSU på senare tid framstått som negativt till samtyckesreglering i den offentliga debatten.

RFSU:s skolinformatörer gör idag ett viktigt arbete i det normförändrande arbetet för att skapa en kultur av ömsesidighet och minska det sexuella våldet. Men när vi pratar om ömsesidighet och ja- och nej-signaler, så har vi inte lagen i ryggen.

Förbundsstyrelsen såg motionen som ett bra tillfälle att reda ut och förtydliga vad RFSU egentligen har för hållning i frågan. Kongressen beslutade slutligen att vidhålla samma inställning som innan.

- Den mediala debatten har varit förvirrad. Vi har samma i grunden samma åsikt som de som utmålas som våra meningsmotståndare. För RFSU är det en självklarhet att allt sex ska vara samtyckt. Vi följer den statliga utredningen med spänning. Vi vill vara öppna för olika lösningar. Vi är för en samtyckesreglering men inte en ren samtyckeslagstiftning säger förbundsordförande Kristina Ljungros.

Så vad gäller egentligen? Vad tycker RFSU?
Debatten om samtyckesregleringar i sexualbrottslagstiftningen har till viss del präglats av missförstånd och sammanblandningar av begrepp och av vilka frågor som har diskuteras. Parter som till stora delar varit överens om den framtida sexualbrottslagstiftningens utformning har trots det målats ut som motståndare.

Inledningsvis handlade samtyckesdebatten i första hand om att göra om den svenska sexualbrottslagstiftningen så att lagstiftningen inte längre utgick ifrån att i första hand bedöma det våld eller tvång som förekommit. Istället skulle lagstiftningen i första hand utgå ifrån att bedöma huruvida det förekommit något kommunicerat samtycke eller inte. Denna bedömning skulle göras i samtliga sexualbrottsmål oavsett omständigheterna – det vill säga även om grovt våld och tvång förekommit skulle bedömningen i första hand fokusera på offrets eventuellt kommunicerade samtycke och hur gärningsmannen uppfattat detta.

Det stämmer att RFSU har tagit ställning emot denna typ av lagstiftningsmodell som i den allmänna debatten ofta kallas för ”en ren samtyckesreglering”. Anledningen till det är bland annat att RFSU anser att när det förekommit våldsinslag och tvång av den art det inte går att samtycka till, är det just övergreppet som sådant som bedömningen ska ha som utgångspunkt.

År 2010 kom den senaste sexualbrottsutredningen som bland annat föreslog ett nytt brott: ”Sexuellt övergrepp”. Förslaget handlade alltså om en utökad kriminalisering av vissa situationer – de situationer när det inte förekommit våld, tvång eller utnyttjande av en särskild utsatt situation men när det ändå inte förelegat något tillstånd för den sexuella handlingen. RFSU tog ställning för det nya föreslagna brottet eftersom det innebar ett stärkt skydd för den sexuella integriteten och det sexuella självbestämmandet. Brottet infördes dock aldrig.

Nu pågår en ny utredning av sexualbrottslagstiftningen. RFSU avser att följa och uppvakta utredningen utifrån våra nuvarande ställningstaganden men vill också vara öppna för att utredningen kan presentera nya förslag eller nya fakta.

Inga kommentarer: