söndag 14 juni 2015

Föräldradagarna ska delas lika – individualisera föräldraförsäkringen!

Ur nya idéprogrammet
Alla vuxna som blir föräldrar ska ha samma ansvar och rättigheter. Stöd från samhället måste reflektera detta. RFSU vill att föräldraförsäkringen ska individualiseras. Det bör även vara möjligt att ge föräldrapenning till andra vuxna som står barnet nära.

RFSU har länge jobbat politiskt för stjärnfamiljers rättigheter. Ett av våra mål är att fler personer än de biologiska föräldrarna ska kunna ta ut föräldradagar. För första gången ska vi även driva frågan om att föräldraförsäkringen ska individualiseras.

Inga kommentarer: