lördag 13 juni 2015

RFSU - en feministisk och intersektionell organisation

Nu står det klart. I den nya versionen av idéprogrammet tar RFSU tydlig ställning genom att understryka att organisationen har en feministisk och intersektionell profil.

Utdrag ur texten om feminism och intersektionalitet i det nya idéprogrammet: 
RFSU:s grundsyn
/---/
Feministiska och intersektionella perspektiv utgör en särskilt viktig grund i RFSU:s arbete. Makt är i regel ojämlikt fördelad mellan könen. Det innebär att män har en oproportionerligt stor del av makten över sexualitet och reproduktion. Flera starka normer kring genus är också kopplade till sexualitet och gör att sexualiteten i sig används för att befästa rådande maktordning.

– Det är ett stort steg för RFSU. Vårt arbete har länge byggt på en feministisk grundsyn. Jag är glad att vi har tydliggjort att vi är en feministisk organisation, säger Kristina Ljungros.

Det har diskuterats inom organisationen om feminism som begrepp är för svårdefinierat eftersom det finns så många olika typer av "feminismer". Frågan har diskuterats på flera tidigare kongresser. Efter ytterligare diskussioner under helgens kongress lades "intersektionella perspektiv" till i texten.

Hela det nya idéprogrammet offentliggörs inom kort. 

1 kommentar:

Anonym sa...

Feminism är en ideologi.
Det vore lika fel om man
kallade sig liberal eller
socialistisk.
En organisation som RFSU
riskerar att låsa sig och
människor känna sig exkluderade
som inte delar just detta.