lördag 13 juni 2015

Friheter över rättigheter


Förbundsstyrelsen föreslog i en motion att RFSU:s tre friheter; Frihet att vara, välja och njuta ska byta skepnad till tre rättigheter i det nya idéprogrammet och stadgar. Detta debatterades först ut på lördagen men förbundsstyrelsens förslag om att byta ut de friheterna mot rättigheter avslogs, och därför står RFSU:s tre friheter kvar.

Inga kommentarer: