lördag 13 juni 2015

RFSU står fast i vår syn på sex mot ersättning

RFSU:s inställning till sex mot ersättning som nu antagits i det nya idéprogrammet skiljer sig inte särskilt särskilt mycket jämfört med tidigare idéprogram.Vadå sex mot ersättning?
RFSU använder termen ”sex mot ersättning” och inte termerna ”prostitution” eller ”sexarbete”. Vi vill använda ett begrepp som också den målgrupp frågan berör kan identifiera sig med. RFSU anser inte att sex mot ersättning är att jämföra med ett arbete, vilket som helst. Däremot har vi full respekt för att vissa personer själva identifierar sig som sexarbetare.

Är RFSU kritiska till sexköpslagen?
Vi är kritiska till de negativa konsekvenser som sexköpslagen har bidragit till. Vi menar att en lag bara är så bra som dess tillämpning är.

Har inte RFSU något maktperspektiv?
Sex mot ersättning är problematiskt på samhälls- och ofta på individnivå. Kvinnor som grupp är underordnade män och att kvinnor, traditionellt sett, därför anses kunna användas för att tillfredsställa mäns sexualitet. Ett annat exempel är att resursstarka personer som grupp utnyttjar personer med brist på resurser. Olika maktstrukturer samverkar i olika grad. RFSU kan inte acceptera dessa maktobalanser. 
För att minska efterfrågan av sex mot ersättning är det mycket centralt att dels arbeta för att minska fattigdom dels med ett normkritiskt arbete för ökad jämställdhet, jämlikhet och en förändrad syn på genus och olika sexuella uttryck och identiteter. I det arbetet måste de parter med mindre makt lyssnas till, respekteras och vara en självklar del av det sociala arbetet.

Inga kommentarer: