lördag 13 juni 2015

RFSU är positiva till värdgraviditet/surrogatmödraskap – men ser problemen.


Foto: Flickr creative commons/Susan

För första gången har vi formulerat vår ståndpunkt i den kontroversiella frågan om surrogatmödraskap, i RFSU:s viktigaste styrdokument; idéprogrammet.

Ur idéprogrammet
Värdgraviditet är ett sätt för ofrivilligt barnlösa att bli föräldrar. Värdgraviditet innebär att en person bär barn åt en eller flera andra personer. Personen som bär barnet blir inte förälder vid födseln, utan föräldraskapet finns hos den eller de som barnet bärs åt. Att bilda familj genom värdgraviditet förekommer idag runt om i världen, men är reglerat på vitt skilda sätt och sker med olika grad av frihet och olika grad av ekonomisk ersättning för den som är värd.

Där värdgraviditet är förbjudet eller oreglerat men ändå förekommer uppstår problem för de berörda parterna om inte allt går som det är tänkt. Eftersom frågan är global krävs internationella överenskommelser som ser till de olika parternas rättigheter.

Värdgraviditet är en komplex fråga. Alla har rätt att fatta beslut som sina egna kroppar. Det finns de som gärna bär ett barn åt någon annan. Samtidigt finns en risk för utnyttjande, där personer i ekonomisk utsatthet eller utan valmöjligheter blir värd för en graviditet i brist på alternativ.

RFSU är positiva till att att reglera överenskommelser om värdgraviditeter i Sverige. Det måste garanteras att alla inblandades rättigheter respekteras och att ingen utnyttjas i processen. Det innefattar bland annat att personen som bär barn ska ha rätt att fatta alla beslut om graviditeten, inklusive rätten att avbryta den samt ångra sig sedan barnet är fött, på samma vis som den som bestämt sig för att adoptera bort sitt barn har rätt att ångra sig inom en viss tid.

(Slut på utdrag)

Under kongressen togs även beslut om att använda ordet värdgraviditet. Varför?

Begreppet surrogatmödraskap är inte optimalt. Surrogatmödraskap är sammansatt av surrogat som är synonymt med substitut, nödlösning och sämre ersättningsmedel samt mödraskap vilket just dessa graviditeter inte syftar till i social eller genetisk mening. Värdgraviditet beskriver bättre företeelsen då det dels är könsneutralt, då inte enbart kvinnor kan bära barn, men även för att det inte är fråga om ett mödraskap utan en graviditet. Ordet används redan internationellt.

4 kommentarer:

Alltid Rött Alltid Rätt sa...

Jag verkligen ledsen över det här beslutet och överväger att lämna RFSU efter många år som medlem. Det var nära för några år sen när det diskuterades om prostitution, men det räddades till sist...

Jakob sa...

Bra att RFSU inte låtit sig påverka av den hårde, radikala retoriken som ofta används i debatten. Värdgraviditet behöver regleras för att undvika att någon blir dåligt behandlat – vara sig kvinnan som bär barnet, föräldrarna eller barnet som föds. Och självklart är det möjligt.

Anonym sa...

Äntligen har en större organisation vågat ta ställning för värdgraviditet.


Är både glad och stolt över att tillhöra en organisation som står för allas lika värde.

Anonym sa...

Bra beslut!