fredag 12 juni 2015

Karin Stenqvist: Fler vårdpersonal måste ställa frågor om sexualitet

Karin Stenqvist jobbat som smittskyddsläkare i 17 år och är engagerad i RFSU Göteborg.

Varför vill du vara med i förbundsstyrelsen?

- Jag vill förändra de "stuprör" som finns inom hälso- och sjukvård. Det är svårt att få bra vård idag eftersom sexualitetsfrågan bollas mellan de olika instanserna. Som missbruksvården till exempel. Ungdomar med missbruksproblem har ofta en bredare problematik och är sexuellt risktagande. De har kanske blivit oönskat gravida flera gånger eller utsatts för sexuellt våld. Men ingen ställer frågor om sexualitet till dem. Sexualiteten är alltid en fråga som "någon annan" ska jobba med. Det är trögarbetat. Kunskapen om sexualitet måste höjas inom flera olika yrkesområden. Det måste finnas en tydlig handlingsplan.

Inga kommentarer: