fredag 12 juni 2015

Marco Vega: Min kunskap om sex mot ersättning behövs

Marco Vega är sexualupplysare och aktiv i RFSU Malmö. Han kandiderar till RFSU:s förbundsstyrelse för första gången.

Varför vill du sitta i styrelsen?

– Jag bär på kunskap om sex mot ersättning/sexarbete som behövs i styrelsen. Jag har jobbat med frågan i sex år och mest träffat personer som köper sex men också de som säljer sex. Och jag märker att de perspektiven saknas i diskussionen om bland annat sexköpslagen. Jag är engagerad i maskulinitetsfrågor i stort. Det är ju oftast män som står för efterfrågan när det gäller sex mot ersättning. Hiv-prevention är en annan fråga jag är engagerad i.

Inga kommentarer: