fredag 17 maj 2013

En tyst minut för alla offer för homofobi och transfobi


Följande tal hölls från scenen vid kongressens inledning

Den 17 maj 1990 bestämde Världshälso-organisationen att homosexualitet inte längre skulle finnas på listan över diagnoser för psykisk sjukdom. Sedan dess har dagens datum blivit en viktig dag för många världen över - för att manifestera vikten av att motarbeta diskriminering, homofobi och transfobi. Så också inom vår internationella paraplyorganisation IPPF, där medlemsorganisationerna idag gemensamt visar sin beslutsamhet att arbeta för hbt-personers mänskliga rättigheter.

Trots att enorma framsteg har gjorts världen över de senaste decennierna, och trots att det pågår processer som leder mot ökade rättigheter och bättre liv för hbt-personer, pågår samtidigt motsatta processer i många länder, och många länder vägrar kategoriskt att erkänna mänskliga rättigheter för hbt-personer. RFSU och många andra arbetar konsekvent för att bidra till att denna oförsvarbara diskriminering upphör och till att hbt-personers mänskliga rättigheter ska respekteras.

Genom historien, och fortfarande i alltför många länder idag, har männsikor dödats, lidit och marginaliserats för sin sexuella läggning eller för sitt könsuttryck, har människor straffats för sin kärlek, och berövats möjligheter till värdiga liv genom diskriminerande system och lagstiftningar.

Idag minns vi att mänskliga rättigheter för hbt-personer motarbetas på många håll. Idag minns vi att framsteg sker genom vilja till förändring och genom modiga personers och organisationers engagemang. Idag går vår tankar också särskilt till vår samarbetspartner Identoba i Georgien, som efter hårt arbete lyckats få tillstånd för en stilla manifestation i Tbilisi. Modiga HBT-personer i Georgien samlas bakom fyrdubbla rader av poliser som skyddar dem och deras rätt till sin kärlek mot våld från hatiska extremister.

Idag minns vi dem som dödats, misshandlats, ringaktats och degraderats till andra klassens människor för sin kärlek och sin sexualitet. Genom historien, och idag. Idag minns vi också att vi tillsammans har ett ansvar för att gemensamt påverka - för en bättre värld - för alla.

Vi håller en tyst minut för offer för homofobi och transfobi. Genom historien, och idag.

Inga kommentarer: