söndag 19 maj 2013

Ökad insats mot stigmatisering av BDSMF-utövare

RFSU:s kongress gav på söndagsförmiddagen sin förbundsstyrelse uppdraget att verka för att internt såväl som externt, till exempel genom att utreda behovet av en utökad diskrimineringslagstiftning, öka kunskapen och förståelsen kring BDSMF, asexualitet och poly/flersamhet/icke-monogama relationsformer.

RFSU:s kongress beslutade också om att RFSU, i likhet med RFSL, uttalar sitt stöd för att människors könsidentitet och könsuttryck, sexuella preferenser och sexuella läggningar inte längre ska stigmatiseras som psykiska störningar och sjukdomar. Beslutet togs i kontexten av en pågående revision av WHO:s klassificeringssystem ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems).
1 kommentar:

Anonym sa...

Fantastiskt! Och inte en sekund för sent. Det behövs verkligen en seriös informationskampanj som sprider kunskap om alternativa läggningar, på samma sätt som det gjorts för HBTQ.