fredag 17 maj 2013

90-konto eller inte?

Tove Larsson i förbundsstyrelsen och kommunikationschef Carl Osvald diskuterar 90-konto med kongressdeltagare

RFSU växer i antalet medlemmar och aktiviteter. Fler vill vara en del av vårt arbete och vara med och göra skillnad. För att organisationen ska kunna växa och för att fler aktiviteter ska kunna genomföras måste framtida resurser säkerställas. Det redan pågående internationella och nationella arbetet samt satsningen på lokal och regional förstärkning förutsätter 90-konto.

Allmänheten har ett stort förtroende för RFSU och många sympatiserar med våra frågor. Kännedomen om att kunna vara en del av vårt arbete är däremot lägre. RFSU ska vara en arena för engagemang, både för de som vill lägga sin ideella tid på föreningen men även för människor som vill bidra på andra sätt.

Texten ovan är ett utdrag från propositionen om att starta ett 90-konto. Frågan diskuterades livligt på fredagseftermiddagens kongresstorg. Insamling har varit ett framgångsrikt sätt att säkra finansieringen hos fler andra stora organisationer, som Röda korset, Rädda barnen och Läkare utan gränser. Nackdelen med 90-konto är dock bland annat att det ställer högre krav på styrelseledamöterna, som bland annat måste vara fria från betalningsanmärkningar och skatteskulder samt vara över 18 år.

Några representanter från RFSU Stockholm valde att lägga ett yrkande där de förslog att an separat insamlingsstiftelse ska startas, med egen styrelse. I texten finns bland annat följande formulering:

En halv miljon svenskar har betalningsanmärkningar och många av dem tillhör de utsatta grupper RFSU vill vända sig till. 

Röster höjdes under eftermiddagen om att en separat stiftelse skulle göra det svårare att kommunicera RFSU:s insamlingsarbete på ett tydligt och effektivt sätt. 

Vad tycker du? Diskussionen pågår just nu på Twitter under hashtag #rfsu13. I helgen avgörs frågan på kongressen.

Inga kommentarer: