lördag 18 maj 2013

Beslut om 90-konto: "RFSU måste vara en organisation öppen för alla"

RFSU:s kongress har fattat beslut om att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att starta en insamlingsstiftelse.

Inför kongressen hade förbundsstyrelsen lagt fram en proposition om att RFSU som förbund skulle ansöka om 90-konto för att kunna starta upp insamling. Men efter intensiva och konstruktiva diskussioner vid Kongresstorget valde förbundsstyrelsen under fredagseftermiddagen i stället att ställa sig bakom ett yrkande om insamlingsstiftelse som ombud från RFSU Stockholm lagt fram.

Yrkandets främsta argument för att välja en stiftelseform framför insamling via förbundet var att reglerna för ett 90-kontoinnehav medför begränsningar för vem som kan sitta i förbundets styrelse. Att ha en betalningsanmärkning är ett exempel på en sådan begränsning som diskvalificerar en person från att sitta i styrelsen för en 90-kontoorganisation. En halv miljon svenskar har betalningsanmärkningar och många av dem tillhör de utsatta grupper RFSU vill vända sig till. "RFSU måste vara en organisation öppen för alla" var bland annat en återkommande kommentar under diskussionerna på Kongresstorget.

I beslutet på kongressen betonades att insamlingsstiftelsens verksamhet måste kännetecknas av största möjliga transparens och öppenhet gentemot givare, RFSU-medlemmar och allmänhet.Inga kommentarer: