fredag 17 maj 2013

Arbetsgivaransvar bubblande fråga på torgplats 3Vid torgplatsen om Organisation och föreningsutveckling står torgvärdarna Gustaf Hedman och Sophie Lindberg. Här har det gått ganska lugnt till, säger de. Två motioner handlar om utökat stöd till lokalföreningarna, en tredje om att arrangera en större sexualpolitisk konferens även de år det inte är kongress. Några yrkanden har inkommit, bland annat en som handlar om behov av förtydligande av vilket stöd lokalföreningarna kan få.
FS har i sina motionssvar ansett motionerna besvarade.
- Vi har gjort en utredning om stöd till lokalföreningar och efter detta tillsatt de regionala föreningsutvecklarna. Vi anser att det redan finns ett bra stöd, sa Charles Åkerblom Roskvist från FS.

Han berättar dock att arbetsgivaransvar kommit upp som en fråga på torgplatsen, en fråga FS inte diskuterat. Ligger detta under administration eller är det något annat? Tina Wilhelmsson säger att hon är glad över det stöd hon fått av förbudskansliet när de nu börjat anställa folk på deltid inom RFSU Västerås.

Inga kommentarer: