fredag 17 maj 2013

"RFSU måste ligga längst fram och ha öppna ögon"

 

Varför kandiderar du till RFSU:s styrelse Victor Bernhardtz?


- Jag tror att jag har mycket att tillföra när det gäller RFSU:s roll i den folkhälsopolitiska debatten. Den politiska spjutspetsen flyttas framåt hela tiden och RFSU måste ligga längst fram och ha öppna ögon. Jag kan tillföra det breda perspektivet. Det är viktigt att integrera det sexualpolitiska perspektivet i hur folk mår i stort. Genus och sexualitet finns alltid under ytan i alla hälsopolitiska frågor, oavsett om det handlar om vårdcentraler eller vaccinationsprogram. RFSU är helt enkelt en unik och viktig aktör.

Inga kommentarer: