fredag 17 maj 2013

Läkare med hjärta för stjärnfamiljers rättigheter

Varför kandiderar du till RFSU:s förbundsstyrelse Gustav Nilsonne?


- Jag vill bidra till RFSU:s fortsatta utveckling som demokratisk medlemsorganisation och stärka medlemmarnas och lokalföreningarnas inflytande. Jag har en omfattande styrelseerfarenhet både nationellt och internationellt. Dessutom vore det kul om det fanns en läkare i förbundsstyrelsen.

Har du några särskilda hjärtefrågor inom sexualpolitiken?


- Samlevnadspolitik. Jag vill jobbar för de lagändringar som behövs för att stjärnfamiljer ska ha samma rättigheter som familjer som består av mamma, pappa, barn.


Inga kommentarer: