onsdag 15 maj 2013

Ställ frågor till FS-kandidaterna

Illustration: Eva Fallström

På kongressen är valet till förbundsstyrelsen tänkt att föregås av ett nytt inslag: FS-kandidaterna kommer att möta varandra och kongressdeltagarna i ett modererat panelsamtal om RFSU i dag och i framtiden. Vi har bett den tidigare kongressordföranden Mattias Schain att vara moderator.

Nu efterlyser Mattias viktiga och relevanta frågor och ämnen att ta upp i panelsamtalet. Vad tycker du ska belysas särskilt? Skicka dina förslag till mattias.schain@obergassocies.eu.

Kongressdeltagarna kommer att kunna ställa egna frågor under panelsamtalet, men om de skickas in i förväg ökar chansen att de kommer med. Då får Mattias också möjlighet att förbereda sig och FS-kandidaterna på dem.

Inga kommentarer: