söndag 19 maj 2013

Det rasslar på med beslut!

Tredje dagen på kongressen! Det rasslar på med beslut på sexualpolitiska motioner.

RFSU ska bevaka utvecklingen av ett isländskt censurförslag att stoppa sexuella skildringar på internet; arbeta för att vaccin mot vårtviruset hpv ska erbjudas alla unga oberoende av kön, könsidentitet och sexuell läggning; och att RFSU ska arbeta för att Smittskyddsinstitutet ska utveckla tillgängligt informationsmaterial skrivet på enkelt vis och på flera språk.

Full fart framåt!

Inga kommentarer: