fredag 17 maj 2013

Valberedningens förslag till förbundsstyrelse


Lena Lennerhed i valberedningen berättade om vad som ligger till grund för förslaget till ny förbundsstyrelse.
– Det här är ett helhetsförslag. Vi har sett till behovet av olika typer av kompetens i styrelsen. Vi har strävat efter mångfald och ett brett åldersspann, sa hon.

Det har blivit några ändringar i förslaget: Hanna Lemoine och Charles Åkerblom Roskvist har avsagt sig sina kandidaturer. Valberedningens förslag är att Emil Rissve går upp på ordinarie plats istället för suppleant.

Några av kandidaterna har tyvärr inte möjlighet att närvara under kongressen.

Valberedningens förslag till ledamöterna i FS:
Victor Bernhardtz
Sureya Calli
Petter Forkstam
Mattias Garcon
Gunilla Hallonsten
Ulrika Holmström
Margareta Karlsson
Tove Larsson
Måns Magnusson
Tina Wilhelmsson
Stefan de Vylder
Emil Eriksson Rissve

Valberedningens förslag till suppleanter:
Ronnie Ask
Saga Hillerström

Övriga nominerade, utöver valberedningens förslag:
Gustav Nilsonne

Inga kommentarer: