lördag 18 maj 2013

Vision 2020 är antagen

Vid förra kongressen togs beslutet att ta fram en strategisk verksamhetsplan för hela RFSU. Vi ska sträva i samma riktning, oavsett om vi jobbar lokalt, nationellt eller internationellt. Vi är helt enkelt ett RFSU.

Sedan dess har förbundsstyrelsen tagit fram dokumentet Vision 2020 och låtit alla olika delar av RFSU säga sitt om det.

Huvudmålen i dokumentet ärbland annat att RFSU är en tydlig och känd arena för engagemang, en inflytelserik sexualpolitisk aktör, en modern sexualupplysare och en nytänkande aktör.

Dokumentet antogs under lördagen av en enig kongress. Arbetet kan börja!


Inga kommentarer: