fredag 8 maj 2009

Barns sexualitet - viktigaste frågan

Sari Asa - Nicolaisen, samordnare för RFSU Linköping.

Vad är dina förväntningar inför kongressen?
– Som jag har längtat efter detta! Malmögänget har pratat mycket hur bra det kommer att vara, så mina förväntningar är högt ställda. Det ska bli underbart!

Vilken är den viktigaste frågan?
– Rent generellt anser jag att frågan om barns sexualitet är oerhört viktig. Att erkänna barns sexualitet är avgörande för hur de kommer att förhålla sig till sin egna sexualitet som vuxna. Själv arbetar jag på en ungdomsmottagning och ser kopplingen tydlig.

– Sen tycker jag att RFSU ska fortsätta att erbeta för en ökad tillgänglighet av ungdomsmottagningar överallt i Sverige.

Inga kommentarer: