lördag 9 maj 2009

Hoppfull vision om friheter



RFSUs generalsekreterare, Åsa Regner, inledde sitt kongresstal med att tacka RFSU Malmö, vilka stått värdar för årets kongress, för ett fantastiskt roligt och välorganiserat arrangemang. Inte minst var hon imponerad av programpunkten RFSU på stan i vilken hon själv deltog.

– Det är någonting speciellt med den här sortens båtturer. De väcker nyfikenhet och spontanitet hos människor, vilket inte minst märktes på alla förbipasserande människor som vinkade till oss! Sade Åsa Regner, om transporten till evenemanget i form av två båtlaster glada och peppade RFSU-are.

Kongresstalet kom att kretsa kring RFSU:s tre friheter, frihet att välja, frihet att njuta och frihet att vara, och Åsa Regners hoppfulla vision om hur hela organisationen gemensamt ska fortsätta sitt arbete för att förverkliga och uppnå dessa.

Åsa Regner fortsatte med att presentera sex punkter som på olika sätt ansåg vara centrala för hur arbetet ska genomföras under den kommande kongressperioden.

– Den första punkten handlar om att hålla i det vi redan gör samt det sätt vi redan arbetar på, sade hon. Sedan förra kongressen har RFSU arbetat genom hela organisationen med utgångspunkt i de kongressbeslut som tagits på föregående kongress.

– Vi har synts och hörts mycket under den här tiden och vi kommer framöver också kunna utnyttja det faktum att våra frågor är i ropet samt att vår unika kompetens efterfrågas.

Vidare berättade hon att ambitionen är att under kommande kongressperiod utveckla och förbättra arbetet med att implementera årets kongressbeslut på ett sätt som inbegriper hela organisationen, men att detta också ställer krav på tydlighet från årets kongress.

Den andra punkten handlade om att RFSU måste förbli duktiga på att tillvarata det organisationen har.

– Det handlar om vårt kärnarbete: kliniken, sexualupplysning, frågelådan och vårt arbete i skolorna.

Hon berättade om den utvärdering som gjorts av RFSU-kliniken i Stockholm och som resulterat i mycket goda omdömen, men påminde om att siffrorna vad gäller oönskade graviditeter och spridningen av könssjukdomar ser dystra ut.


Den tredje punkten gällde det internationella arbetet och det faktum att RFSU numer är en av Sidas ramorganisationer, vilket också innebär att RFSU är en ”riktig” biståndorganisation.

– Jag och andra medarbetare har under den sista tiden rest mycket och träffat möjliga samarbetspartners runt om i världen, sade hon. Jag är övertygad om att vi har otroligt mycket att ge, men också att vi som organisation kommer att växa och lära oss av andras erfarenheter.

Åsa Regnér sade också att de viktigaste arbetsområdena internationellt är, sexualundervisning, sexuell hälsa, sexuellt våld, HBT och hiv/STI.

Den fjärde punkten rörde de möjligheter och utmaningar som omvärlden ställer på RFSUs kommande arbete.

– Vi befinner oss i en svår ekonomisk kris och vi vet inte hur det kommer att utvecklas framöver. Men vi kan vara säkra på att det kommer att få konsekvenser för väldigt många människor och det jag hoppas är att det inte leder till en ökad polarisering mellan de som har och de som inte har.

Några andra viktiga aspekter var Sveriges kommande ordförandeskap i EU och vikten av att i samband med detta lyfta sexualpolitiska frågor, USAs nya regering och den positiva effekt det fört med sig, samt det kommande riksdagsvalet och vikten av att aktivt arbeta gentemot våra egna politiker.

Den femte punkten behandlade frågan om hur RFSU som organisation på bästa sätt bör styra sitt arbete på sätt som utgår ifrån organisationens befintliga arbetssätt och vision, och samtidigt är anpassat efter de möjligheter och problem som omvärlden presenterar.

– Inspirerad av ett citat från Virginia Wolf tror jag att i att vi måste kunna se oss själva för de vi är för att kunna njuta av det som erbjuds. Jag ser oss som kunniga, engagerade och duktiga och ser enorma möjligheter att gå vidare tillsammans i vårt arbete som en hel organisation.

I den sjätte och avslutande punkten sade Åsa Regnér att hon tror att RFSU har en otroligt spännande tvåårs-period framför sig.

– RFSU har nått otroligt långt i sitt arbete, men vi har också mycket mer att ge. Tillsammans ser jag att vi har alla möjligheter att uppnå och njuta av våra friheter!

Text: Luciano Peirone
Foto: Carolina Hemlin

Inga kommentarer: