söndag 10 maj 2009

RFSU vill ha utredning om fler än två juridiska vårdnadshavare

Kongressen har nu beslutat att RFSU ska verka för en utredning kring att barn ska kunna ha fler än två juridiska vårdnadshavare. Idag tillåter lagstiftningen endast två vårdnadshavare som dessutom ska ha en inbördes relation med varandra, och detta anser RFSU är begränsande, då verkligheten ser annorlunda ut. Till exempel barn som har skilda föräldrar och där föräldrarna har nya partners, barn som har tillkommit i samkönade relationer eller barn som har föräldrar som lever i polyrelationer.

Inga kommentarer: