lördag 9 maj 2009

Det här vill de nya!

På valtorget som hölls på lördagens förmiddagen marknadsförde sig de tio nya nominerade till RFSU:s förbundsstyrelse. Åtta ledamöter ska väljas in under söndagen. Vilka är de? Vad engagerar dem, och vilka frågor tänker de driva om de kommer in i RFSU:s styrelse?


Ulrika Holmström, projektledare, 35 år, Stockholm.

Varför vill du engagera dig i RFSU:s förbundsstyrelse?
– Jag tycker att RFSU gör ett otroligt spännande arbete som jag är intresserad av. Särskilt intressant tycker jag att frågor om sexualitet och feminism är efersom det är frågor som rör både det privata och det politiska. Sexualitet och feminism är rättvisefrågor, och det vill jag gärna arbeta med med.

Om du blir invald i förbundsstyrelsen, vilka frågor komer du att lyfta då?
– Jag har erfarenhet av att jobba med jämställdhet och kvinnors rättigheter internationellt och kommer såklart att engagera mig i det. Det är mina hjärtefrågor. Nu när RFSU har fått RAM-status finns det en stor möjlighet att utöka det internationella arbetet. Jag tror att mon erfarenhet kan komma till nytta då, särskilt i arbetet med att ta fram en policy för hur RFSU i det internationella arbetet ska arbeta med partnerskap.Sara Mohammad, 37, Stockholm

Varför engagerar du dig i RFSU?
– För att det ger ett bredare plan att arbeta med hälsofrågor om hedersrelaterat våld, och kyskhetskultur. Jag har bra kontakter med politiker, andra nätverk och massor av ungdomar och jag kan bidra med mina erfarenheter från bland annat organisationen Glöm aldrig Pela och Fadime till RFSU:s medlemsorganisationer.

Vilka frågor kommer du att driva om du invald i förbundsstyrelsen?
- Hedersrelaterat våld, mot barnäktenskap och mot pojk-omskärelse.
Petter Forkstam, student 25 år, Lund

Varför vill du engagera dig i RFSU:s förbunsstyrelse?
– Jag tror att man kan åstadkomma stora förändringar i sexualitetsfrågor. Utbildningspolitik och sexualpolitik engagerar mig mycket. Just sexualpolitik påverkar mäniskor direkt och jag tycker att det skulle vara roligt att vara med och påverka det arbetet i RFSU.

Om du blir invald i förbundsstyrelsen, vilka frågor kommer du att lyfta då?
– Frågor om unga vuxnas sexualitet tycker jag är viktig och då är studenter en viktig grupp att nå. Unga vuxnas sexualitet tas liksom för givet. Jag vill också gärna förbjupa mig i arbetet med STI ooch hiv.Pernilla Johansson, 37 år

Varför engagerar du dig i RFSU?
– Därför att RFSU är en så stark och politisk organisation. En annan sak som känns oerhört bra med RFSU är den positiva utgångspunkt med vilken man tar sig an så viktiga frågor.

Vilka frågor kommer du att driva om du blir invald i förbundsstyrelsen?
– Jag är framförallt intresserad av utvecklingen av det internationella arbetet. I och med RFSUs nya roll som ramorganisation för Sida känns det verkligen som att det är på gång.
– För egen del brinner jag för demokratiutveckling ur ett genusperspektiv.Mariah Larsson, 37, Lund

Varför engagerar du dig i RFSU?
– Jag fick frågan av valberedningen om jag ville kandidera till förbundsstyrelsen. Jag tackade ja eftersom jag tror att det kan bli spännande att verka i en sådan miljö med mina kunskaper som porrforskare och filmvetare.

Vilka frågor kommer du att driva om du blir invald i förbundsstyrelsen?
– Jag skulle vilja driva frågor som har bäring på min yrkeskompetens och mitt arbete som forskare på fakulteten Hälsa och samhälle vid Malmö högskola. Jag är del av ett forskningsprojektet ”Kön, sexualitet och socialt arbete”, och jag tror att frågor som handlar om till exempel sexuella skildringar i ord och bild eller förståelsen av pornografisk film som fenomen är något som jag skulle kunna bidra med.Jecinta Okumo, sociolog, 29 år Gotland.

Varför vill du engagera dig i RFSU:s förbundsstyrelse?
– Jag representerar en minoritetsgrupp i Sverige; invandrare. Vi är inte en tydlig målgrupp för RFSU trots att detta är en av de största grupperna som behöver få kunskap om sexualitet och jämställdhet. Jag vill vara med i FS för att förmedla kunskap om hur man kan jobba med denna grupp människor.

Om du blir invald i förbundsstyrelsen, vilka frågor komer du att lyfta då?
– Jag är särskilt intresserad av frågor om genus och sexualitet och ser en direkt länk mellan dessa två områden. Det går inte att jobba med bara det ena frikopplat från det andra. Så sammankopplingen genus och sexualitet kommer jag att vilja fokusera på.Emma Wieslander, 36, Stockholm

Varför engagerar du dig i RFSU?
– Därför att RFSU arbetar med många av de frågor som är centrala för mig, till exempel frågor om queer, poly och sexuella rättigheter. Dessutom är föreningsutveckling något av det roligaste jag vet och jag skulle vilja bidra med min erfarenheter av det, jag är dessutom duktig på att få folk att engagera sig.

Vilka frågor kommer du att driva om du invald i förbundsstyrelsen?
– Jag skulle vilja föra upp hiv och sti-frågorna på agendan. Till exempel titta på diskrimineringsfrågor kring hiv, även på EU-nivå, till exempel kring vilka inresregler som finns i olika länder och jobba mot att hiv-smittade diskrimineras.
– Frågan om barns sexualitet engagerar mig också, det är viktigt att jobba med heteronormativitet i förskolor mot låga åldrar för att skapa utrymme för barn att inte begränsas av normer.
Daniel Hjalmarsson, 31, Stockholm

Varför har du engagerat dig i RFSU?
– Jag tycker att RFSU är en bra organisation som driver viktiga frågor med en tydlig röst i debatten.

Vilka frågor kommer du att driva om du blir invald i förbundsstyrelsen?
– Jag brinner för det internationella arbetet och tycker att den utveckling som RFSU går igenom nu, i samband med att vi blivit ramorganisation till Sida, är oerhört spännande. Jag skulle också vilja arbeta för att lokalföreningarna blir en tydlig del av det internationella arbetet, och att alla lokalföreningar känner att de driver det tillsammans med övriga delar av riksförbundet. Annars finns det en risk att det blir en vi-och-dem-situation vilket inte vore något positiv utveckling.Carin Olesen, 33, Göteborg

Varför engagerar du dig I RFSU?
-– Jag har länge varit aktiv i olika organisationer som jobbar med mänskliga rättigheter, och är intresserad av frågan om rätten till hälsa, rätten till liv, och rätten att vara, och det är ju precis vad RFSU jobbar med. Rätten att vara kvinna eller man till exempel, på vilket sätt man vill.

Vilka frågor kommer du att driva om du invald i förbundsstyrelsen?
– Det är tre frågor jag vill driva: barns sexualitet – bland annat att förskollärare får utbildning så att de kan möta barn och föräldrars frågor, hiv/sti-frågan – att RFSU för ett organiserat arbete kring detta och för det globala till det lokala, och sexuella rättigheter som mänskliga rättigheter.
Åsa Bjering, 30 år, Stockholm

Varför engagerar du dig i RFSU?
– Därför att RFSU driver livsviktiga frågor såväl i Sverige som globalt. Sen tycker jag att man står inför en jätteintressant utmaning i och med rollen som ramorganisation för Sida.

Vilka frågor kommer du att driva om du blir invald i förbundsstyrelsen?
– Jag kommer framförallt att engagera mig i uppbyggnaden av RFSU som ramorganisation. Hur man på bästa sätt kan förena detta och samtidigt tillvarata all den kompetens som finns bland de lokala aktivisterna och medlemmarna.
– Sen vill jag också vara aktiv i hivarbetet.

Text: Olle Castelius, Carolina Hemlin, Silvia Ernhagen, Luciano Peirone.
Bild: Maria Gullmark


1 kommentar:

Anonym sa...

Bästa bloggen!

/ Tina