fredag 8 maj 2009

Hoppas på samsyn

Kristina Ljungros, ordförande för RFSU Stockholm sedan februari 2009

Vad är dina förväntningar inför kongressen?
- jag ser verkligen fram emot att få diskutera sexualpolitiska frågor i ett så fantastiskt och komplett forum som RFSUs kongress är.  Alla olika delar av förbundet är samlat.

Vad är den viktigaste frågan?
- I och med RFSUs nyvunna status som ramorganisation för Sida känns frågor som rör det internatuonella arbetet extra viktiga.
- Sen hoppas jag också att vi kan uppnå en större organisatorisk enhetlighet, samt hittar sätt att öka vår samsyn kring centrala frågor.  

Inga kommentarer: