fredag 8 maj 2009

Hoppas på givande diskusisoner


Veronika Halvarsson, 29, ombud för RFSU Stockholm

Vad är dina förväntningar inför kongressen?

Jag förväntar mig många givande diskussioner, att bli än mer inspirerad till mitt fortsatta arbete och träffa alla roliga och intressanta människor. Och att ha massa skoj!


Vad är den viktigaste frågan?

De flesta diskussionerna kommer säkert handla om samtycke, och för mig ligger frågor kring STI varmt om hjärtat, inte minst genom min egen motion om Central smittspårning.


Text och foto: Jonas Lemon

Inga kommentarer: