söndag 10 maj 2009

Uttalande från kongressen

RFSU:s kongress har under helgen beslutat att skicka ut två uttalanden.

Vakna regeringen – nu har vi chansen
Med anledning av att Sverige den 1 juli tar över ordförandeskapet i EU vill RFSU uppmana regeringen följande:

  • använda sin position som EU:s företrädare i världen för att ta upp frågor om kränkningar av sexuella och reproduktiva rättigheter, inklusive tillgången på säkra och lagliga aborter, i dialog med andra länder och internationella institutioner.
  • agera för att EU:s medlemsstater antar ett heltäckande direktiv som förbjuder diskriminering på grund av exempelvis sexuell läggning och funktionshinder, även utanför arbetslivet.
  • verka för att EU instiftar lagar som förbjuder hatbrott mot hbt-personer på samma sätt som EU gjort gällande för rasistiskt våld.
  • verka för att minst tio procent av EU:s utvecklingssamarbete och biståndssatsningar går till frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).
  • tydligt ta ställning för unga människors sexuella och reproduktiva rättigheter.

Nästa helg organiserar hbt-rörelserna i Estland, Lettland och Litauen den gemensamma Baltic Pride-festivalen i Riga. Tidigare år har Pride-firanden i Baltikum kantats av diskriminering, våld och kränkningar. 2006 blev Estlands pride-deltagare attackerade med stenkastning och Lettlands pride-parad möttes av tårgas.

RFSU har av den anledningen överlämnat ett brev till Lettlands, Estlands och Litauens ambassader och regeringar i vilket vi kräver att myndigheterna:

  • inte faller för trycket från de religiösa och politiska krafter som vill stoppa paraden,
  • garanterar Pride-deltagarnas yttrandefrihet och säkerhet i de baltiska staterna,
  • tar hatbrott mot hbt-personer på största allvar
  • börjar arbeta långsiktigt för att stoppa diskriminering av personer utifrån kön, könstillhörighet eller sexuell läggning.

1 kommentar:

Anonym sa...

"tydligt ta ställning för unga människors sexuella och reproduktiva rättigheter."

vad menar man med denna punkt egentligen?