söndag 10 maj 2009

Rapport från plenumInnan lunch hann några fler beslut tas, här följer en kort sammanfattning:

* I samtyckesfrågan (ifall krav på samtycke ska införas i sexualbrottslagstiftningen) röstade kongressen för att RFSU tills vidare inte ska ändra inställning. Däremot ska RFSU fortsätta att följa kunskapsläget i frågan och om nya fakta framkommer som visar att en samtyckeslagstiftning skulle kunna minska antalet sexualbrott ska RFSU vara berett att ompröva sitt ställningstagande.

* I fredagens förhandlingar röstades ett förslag igenom som innebär att RFSU kommer att ha två fokusområden kommande kongressperiod - barns sexualitet och hiv/STI. Idag röstades även igenom att RFSU ska utreda hur den hiv/STI-preventiva verksamheten kan lyftas och specificeras ur RFSU:s perspektiv.

* RFSU ska verka för att alla unga personer ska ha tillgång till en ungdomsmottagning inom rimligt avstånd under hela året (även under sommaren). RFSU ska också verka för att kvalitén på ungdomsmottagningarna ska stärkas. Beslut togs även om att RFSU kräver att ungdomsmottagningar ska få ökade ekonomiska resurser.

* Kongressen beslutade att RFSU ska jobba mer systematiskt med miljöfrågor, bland annat införa ett miljöledningssystem.

Text: Carolina Hemlin, Silvia Ernhagen
Foto: Maria Gullmark

Inga kommentarer: