fredag 8 maj 2009

Manlig omskärelse/könsstympning och samtycke heta frågor

Blickarna var intensiva och debattlustan god på fredagskvällens påverkanstorg. Tjugo motioner debatterades livligt. Frågan om manlig omskärelse – eller könsstympning, som de som lagt motionen i frågan benämner det – var den absolut hetaste. Motionärerna vill bland annat att RFSU ska verka för att lagen om förbud mot könsstympning av kvinnor görs könsneutral och att man ska använda begreppet ”könsstympning av barn” istället för könsstympning av flickor. I över två timmar debatterades argument för och emot omskärelse av pojkar. Många aspekter kom fram, de rättighetsbaserade, de kulturella, de hälsofokuserade och många fler. Klart är att denna fråga även kommer bli den största i förhandlingarna även i plenum imorgon.

En annan het potatis i morgondagens förhandlingar kan bli frågan om RFSU ska arbeta för att samtycke ska skrivas in i sexualbrottslagen. Om samtyckesfrågan kan du läsa mer här.

Text: Carolina Hemlin
Foto: Maria Gullmark
4 kommentarer:

Mannen sa...

Att det ska vara så svårt med BARN-perspektivet.

Motionen handlar inte om MANLIG könsstympning utan "Könsstympning av pojkar". det är en stor skillnad på innebörden i orden "pojke" och "man".

Män är i allmänhet myndiga. Den nuvarande lagen som kritiseras avser endast pojkar under 18 år.

Mannen sa...

Könsstympning av pojkar var ett av de hetaste debattämnena även på kongressen 2007. Trots detta har RFSU inte presterat något vettigt i frågan sedan år 2000.

Roger sa...

Så är det i Sverige idag: pojkar är mindre värda än flickor. Medan flickornas genitala är ett absolut skyddat område där varje ingrepp är såväl moraliskt som straffrättsligt hårdsanktionerad, tillåter man stympande ingrepp på pojkarnas genitala. Socialstyrelsen vill tom att det ska vara ett lagstadgat rätt och att skattebetalaren ska står för kostnaderna.
Könsstympningar av pojkar måste likställas med könsstympning av flickor och förbjudas. RFSU måste tar ställning för detta. Annars är allt prat om jämställdhet bara en fars.

Mimmi sa...

Om ordet man ändras till barn kommer alla ovetande mammor som medgivit brottet på sina pojkar få depression & indirekt kosta staten ännu mer bidrag.
Det borde utföras mamma test i anatomi osv innan föräldrar ens ska uttala sig om omskärelse!
De mammor jag känner som har omskurit sina pojkar är alla sexofobiska.
Många av dessa mammor är dock svenskor gifta med Amerikaner eller Araber.