söndag 10 maj 2009

Debatt om streck i debatten


Förmiddagens förhandlingar i plenum ägnades till stor del åt debatt om motioner kring ändringar i RFSU:s stadgar. Men utöver det behandlades bland annat en motion som rörde frågan om omskärelse av pojkar och beslut togs om att RFSU ska fortsätta att jobba i den abetsgrupp som tillsattes redan av 2007 års kongress, men med ett tillägg om bland annat att gruppens arbete ska ta ett bredare grepp och inkludera även "ickemedicinskt påbjudna ingrepp på barn med intersex-problematik".

Nu väntar tid för debatt om bland annat samtyckesfrågan, frågan om ifall RFSU ska arbeta för att barn ska kunna ha fler än två vårdnadshavare, och en ny förbundsstyrelse ska utses!

Foto: Maria Gullmark

Inga kommentarer: