fredag 8 maj 2009

Lusten i fokus hos RFSU Malmö

Innan kongresstarten bjöd RFSU Malmö in till en workshop om hur man kan arbeta med sexualpolitiska frågor utan att tappa fokus på lustperspektivet. Ett femtiotal engagerade RFSU:are från hela landet slöt upp, och evenemanget var fullbokat sedan länge.

Deltagarna fick ge exempel sina hjärtefrågor inom sexualpolitik, och fick i uppdrag på att ge förslag på hur man konkret kan arbeta med dem på ett mer lustfyllt sätt. Ämnen som kom upp var kondomanvändning, stigmatisering av swingersrörelsen, ungas sexuella handlingsutrymme, intersexualitet och frågor kring vestibulit. Efter en stunds diskussion i smågrupper presenterades en rad förslag för deltagarna att ta med hem till sina respektive lokalföreningar. Ett sådant var att kondomen ska kommuniceras som en möjlighet att kunna ha mer bra sex, snarare än något som är osexigt och oskönt, ett annat att man inte godtyckligt ska operera ett nyfött barn med oklar könstillhörighet till det som verkar ligga närmast, utan låta personen själv få bestämma detta vid mogen ålder.

Inga kommentarer: